Link
Quản lý quảng cáo google tìm kiếm hàng tháng ( 1 -5 từ khóa)

Tối ưu quảng cáo tìm kiếm đạt hiệu suất tối đa, độ phủ khách hàng nhiều nhất.

www.nhonmy.com Mở
Phân hệ Lưu Trữ câu lạc bộ, hiệp hội

Phân hệ Lưu Trữ này là lõi chính trong hoạt động câu lạc bộ, hiệp hội trong xu hướng toàn cầu, và số hóa quy trình hoạt động

www.nhonmy.com Mở
Hội Viên Câu Lạc Bộ, Hiệp Hội (TV Đồng)

Đặc quyền cho Hội Viên Câu Lạc Bộ, Hiệp Hội có huy hiệu Đồng ngoài chứng nhận hội viên chính thức còn thêm cấp thẻ hội viên cáo cấp có đặt quyền nhiều hơn hội viên thường.

www.nhonmy.com Mở
Xây dựng kênh, nhập đầy đủ thông tin trên Tiktok( từ T2 -> T6)

www.nhonmy.com Mở
Phân hệ Bio-link câu lạc bộ, hiệp hội

Phân hệ Bio-link này là lõi chính trong hoạt động câu lạc bộ, hiệp hội trong xu hướng toàn cầu, và số hóa quy trình hoạt động

www.nhonmy.com Mở
Phân hệ Tin Tức câu lạc bộ, hiệp hội

Phân hệ Tin Tức này là lõi chính trong hoạt động câu lạc bộ, hiệp hội trong xu hướng toàn cầu, và số hóa quy trình hoạt động

www.nhonmy.com Mở
Quản lý quảng cáo google shopping ( 1- 10 sản phẩm)

Hỗ trợ tối ưu quảng cáo google shopping đạt hiệu suất TỐI ĐA, tiết kiệm chi phí TỐI THIỂU, gia tăng độ phủ khách hàng nhiều nhất. Doanh nghiệp của bạn có thể bắt đầu kinh doanh online ngay từ hôm nay chỉ với mức giá cực ưu đãi 500,000đ

www.nhonmy.com Mở
Phân hệ TMĐT, Xúc tiến thương mại câu lạc bộ, hiệp hội

Phân hệ TMĐT này là lõi chính trong hoạt động câu lạc bộ, hiệp hội trong xu hướng toàn cầu, và số hóa quy trình hoạt động

www.nhonmy.com Mở
NPP phí thuê gian hàng gói 1,2tr/ năm

www.nhonmy.com Mở
Phân hệ Thẻ Hội Viên câu lạc bộ, hiệp hội

Phân hệ Thẻ Hội Viên này là lõi chính trong hoạt động câu lạc bộ, hiệp hội trong xu hướng toàn cầu, và số hóa quy trình hoạt động

www.nhonmy.com Mở