Link

Phân hệ profile cá nhân từng hội viên câu lạc bộ, hiệp hội

www.nhonmy.com

Phân hệ profile cá nhân từng hội viên tổ chức, hội nhóm, câu lạc bộ, hiệp hội

Mở

Aff: Hệ thống quản lý Cấp Quản lý

www.nhonmy.com

Cơ chế quản lý thành viên đa tầng & theo sát từng thành viên Cơ chế trả thưởng định kỳ theo tháng / quý / năm… Aff có thể yêu cầu Admin trả hoa hồng...

Mở

Phân hệ Hội Viên câu lạc bộ, hiệp hội

www.nhonmy.com

Phân hệ Hội Viên tổ chức, hội nhóm, câu lạc bộ, hiệp hội

Mở

Phân hệ sự kiện câu lạc bộ, hiệp hội

www.nhonmy.com

Phân hệ sự kiện tổ chức, hội nhóm, câu lạc bộ, hiệp hội

Mở

Content50 cập nhật, sửa, thêm hình ảnh cho nội dung website

www.nhonmy.com

Khi web là cữa hàng, cty của bạn online thì việc nội dung sản phẩm quyết định khách mua hàng, người truy cập. Chúng tôi giúp bạn có nội dung web đẹp như mơ, bán...

Mở

Phân hệ thông tin câu lạc bộ, hiệp hội

www.nhonmy.com

Phân hệ thông tin tổ chức, hội nhóm, câu lạc bộ, hiệp hội

Mở

Phân hệ ban điều hành câu lạc bộ, hiệp hội

www.nhonmy.com

Phân hệ ban điều hành tổ chức, hội nhóm, câu lạc bộ, hiệp hội

Mở

Phân hệ referral hội viên câu lạc bộ, hiệp hội

www.nhonmy.com

Phân hệ referral này là lõi chính trong hoạt động câu lạc bộ, hiệp hội trong xu hướng toàn cầu, và số hóa quy trình hoạt động

Mở

Phân hệ ban chủ tịch câu lạc bộ, hiệp hội

www.nhonmy.com

Phân hệ ban chủ tịch tổ chức, hội nhóm, câu lạc bộ, hiệp hội

Mở

Content100 cập nhật, sửa, thêm hình ảnh cho nội dung website

www.nhonmy.com

Khi web là cữa hàng, cty của bạn online thì việc nội dung sản phẩm quyết định khách mua hàng, người truy cập. Chúng tôi giúp bạn có nội dung web đẹp như mơ, bán...

Mở